• Delovni čas: Pon – Pet: 7:00 – 17:00
  • Kontaktna številka pisarne: 041 603 732
  • Email: info@diming.si

  PROJEKTIRANJE

  Projektiranje obsega izdelavo tehnične dokumentacije ter s tem povezano svetovanje. Glede na vrsto načrtov ločimo arhitekturno projektiranje, gradbeno projektiranje in drugo projektiranje.

  Na podlagi projektne naloge projektant v projektni dokumentaciji zajame načrte, tehnične opise in poročila, izračune, risbe in druge priloge, ki določajo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Sestavni del projektne dokumentacije so:

  • idejna zasnova, (grafični prikaz in opis nameravane gradnje, namen: pridobitev projektnih pogojev, vsebuje prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo s pripadajočimi podatki)
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (Vsebina: splošni podatki o objektu, soglasja, prikaz umestitve v prostor, arhitekturni načrti, elaborati. Namen: Na podlagi dokumentacije v PGD je upravnemu organu omogočeno da ugotovi ali so izpolnjeni formalni pogoji za izdajo gradbenega dovoljenja in s tem dovoljenje za gradnjo objekta)
  • projekt za izvedbo, (dopolnjen PGD s podrobnimi načrti in detajli)
  • projekt izvedenih del (dopolnjen PZI s prikazom vseh odstopanj izvedenih del od PGD in PZI)
  • Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti (opažni načrti, načrti rušitev,
  • Statični izračuni konstrukcij
  • izračun gradbene fizike
  • priprava popisa del
  • Svetovanje investitorju pri pogajanjih in pripravi pogodb

  ŽELITE PONUDBO ZA PROJEKTIRANJE?

  POŠLJITE POVPRAŠEVANJE