DEMENTNI ODDELEK K DOMU STAREJŠIH OBČANOV GORNJI GRAD

    PODROBNOSTI:

    ČAS IZVEDBE: 2020-2021

    LOKACIJA: Gornji Grad

    IZVEDBA: krovsko kleparska dela- streha in podtlačno odvodnjavanje

    Diming.si