Nadzor gradnje

  Izvajanje nadzora vseh vrst gradenj in sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije.

  Gradbeni nadzor na gradbišču preverja ali gradnja poteka v skladu s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje. Nadzornik nadzoruje tudi kakovost izvedenih del, kakovost gradbenih proizvodov, materialov, inštalacij in tehnoloških naprav, ki se vgrajujejo v objekt in skrbi za to, da se pri izvajanju spoštujejo dogovorjeni terminski plani.

  Pri nadzoru izvajamo:

  • pregled projektne dokumentacije,
  • pridobivanje ponudb za izvedbo,
  • nadzor od začetka do zaključka gradnje.
  Diming.si