Hidroizolacijska dela

  Hidroizolacijska dela zajemajo namestitev oziroma vgradnjo hidroizolacijskih plasti na/v konstrukcije, ki so v stiku s terenom in konstrukcije, ki so definirane kot ravne strehe in terase ter izpostavljene meteornim vplivom. Zajemajo pa tudi tiste dele konstrukcij v notranjosti stavb, ki so predvideno hidrozaščiteni zaradi izpostavljenosti vplivom vode kot posledice izlitja vode iz naprav ter inštalacijskih sistemov ali zaradi kakega drugega vnosa vode.

  Dela zajemajo: 

  • Hidroizolacijo tal, sten in stropa,
  • hidroizolacijo ravnih streh, pohodnih teras in balkonov.

  Za zaščito objekta pred posledicami izlivov in vnosov vode v notranjost objektov hidroizolacijo vgrajujemo med nosilno konstrukcijo in druge sloje ali pod finalni, pohodni sloj.

  Diming.si