Gradbene konstrukcije

    Načrt gradbenih konstrukcij predstavljajo strokovne rešitve, ki poleg strokovnega znanja in izkušenj zahtevajo prav tako ustvarjalen pristop. Delo obsega konstruiranje in dimenzioniranje nosilnih konstrukcij iz lesa, betona in jekla. Statične izračune konstrukcij izvajamo v za to prirejenih programih. Projektiranje gradbenih konstrukcij zajema glede na vrsto nosilne konstrukcije prav tako izrisovanje armaturnih načrtov in detajlov.

    Statika je izredno pomemben del projektne oz. izvedbene dokumentacije imenovane Načrt gradbenih konstrukcij in Armaturni načrt. V njej statik natančno preveri in določi statično in potresno stabilnost objekta. Statika je obvezen del izvedbene dokumentacije, ki mora biti vedno prisotna na gradbišču!

    Diming.si