Energetski pregled

  Energetski pregled je podroben zajem energetskih podatkov o delovanju stavbe, njihova analiza z namenom predlagati ustrezne ukrepe za izboljšanje energetskega delovanja stavbe.

  Za vas lahko izdelamo:

  PRELIMINARNI PREGLED

  Predstavlja najbolj enostavno obliko energetskega pregleda. Analiza se izdela na podlagi enodnevnega obiska podjetja oziroma stavbe in na podlagi podatkov o porabi energije, zbranih s pomočjo vprašalnika.

  POENOSTAVLJENI ENERGETSKI PREGLED

  Se priporoča za preproste in lahko razumljive primere.

  RAZŠIRJENI ENERGETSKI PREGLED

  Je pregled, ki zahteva natančno analizo podjetja ali stavbe. Vsebuje natančne izračune energetskih potreb in natančno analizo izbranih ukrepov za učinkovito rabo energije.

  Pristop pri izdelavi posameznega energetskega pregleda:

  • energetski pregled celotnega podjetja, ustanove oziroma večstanovanjske stavbe (makroanaliza);
  • energetski pregled posameznih tehnoloških poti ali energetskih sklopov;
  • energetski pregled posameznih strojev in naprav oziroma delov stavb (mikroanaliza).

  Postopek pri energetskem pregledu:

  • analiza energetskega stanja in upravljanja z energijo;
  • obravnavanje možnih ukrepov učinkovite rabe energije;
  • analiza izbranih ukrepov učinkovite rabe energije;
  • poročilo o energetskem pregledu;
  • predstavitev energetskega pregleda.
  Diming.si